Dans la littérature belge récente (2010/1)

 • ALOFS, E., CUYPERS, D., « De doorwerking van polygamie in de Belgische rechtsorde, in het bijzonder in de Belgische sociale zekerheid: een status quaestionis na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 4 mei 2005 en 4 juni 2009″, Revue de droit social, 2009, p. 531-567
 • CHARLIER, F., « 50 jaar schoolpactwet »: naar een discursief en empirisch geïnformeerd onderwijsregelgevingsbeleid », TORB, 2009-2010,  p. 23
 • CHRISTIANS, L.-L. « Les prescriptions convictionnelles en droit matériel belge (1830-2008) », in J. VANDERLINDEN, M-C. FOBLETS (eds), Convictions philosophiques et religieuses, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 271-321.
 • CHRISTIANS, L.-L., « Le financement de l’Eglise catholique. Approches du Code de droit canonique de 1983″, in Caroline Sägesser et Jean-Philippe Schreiber (dir.), Le financement public des religions et de la laïcité en Belgique, Bruxelles, Académia-Bruylant, 2010, pp. 123-139
 • CHRISTIANS, L.-L., DE POOTER, P., MINETTE, S., “Chronique de Jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme”, Annuaire Droit et Religions 2008-2009, Aix-Marseille, PUAM, 2010, pp. 633-663
 • CUYPERS, D., « Discriminatieverboden en identiteitsgebonden ondernemingen », TORB,  2008-09, afl. 1, 44-70
 • DE POOTER, P., « Een ‘sana laicita’. De visie van de Kerk op de relatie met de politieke gemeenschap in het licht van de sociale leer », Communio, 2009, 389-400
 • DEVIERE, M., « Les relations entre la commune et les fabriques : deux exemples », in Caroline Sägesser et Jean-Philippe Schreiber (dir.), Le financement public des religions et de la laïcité en Belgique, Bruxelles, Académia-Bruylant, 2010, pp. 105-123
 • GRANDJEAN, G.,  » Quelques réflexions sur les enjeux mémoriels autour de la répression du négationnisme en Belgique », Revue de la faculté de droit de Liège, 2009, p. 575
 • HUSSON, J.Fr., « Les montants affectés aux cultes et à la laïcité », in Caroline Sägesser et Jean-Philippe Schreiber (dir.), Le financement public des religions et de la laïcité en Belgique, Bruxelles, Académia-Bruylant, 2010, pp. 43-71
 • JUDO, F., « Erediensten in een federale staat – Een verhaal van bos en bomen » Recht, Religie, samenleving, 2009, p. 147
 • JUDO, F., MARTENS, K. (eds), Handboek Erediensten Bestuur en organisatie, Bruxelles, Larcier, 2010, 400 pp.
 • LOOBUYCK, P., FRANKEN, L., Het schoolpactcompromis in vraag gesteld: pleidooi voor een nieuw vak over levensbeschouwingen en filosofie in het Vlaams onderwijs », TORB, 2009-2010, p. 44-65
 • MARTENS, K., Présentation de la situation belge, in X., Droit des religions en France et en Europe: Recueil de textes, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 653-656
 • MINE, B., « La régulation du « phénomène sectaire » en Belgique: une mise à l’épreuve des hypothèses relatives aux transformations de la gouvernementalité dans les sociétés occidentales contemporaines », Annales de droit de Louvain,2009/2, pp. 101-193
 • SÄGESSER, C. « Le régime des cultes en Belgique : origine et évolution », in Caroline Sägesser et Jean-Philippe Schreiber (dir.), Le financement public des religions et de la laïcité en Belgique, Bruxelles, Académia-Bruylant, 2010, pp. 11-43
 • SÄGESSER, C. et Jean-Philippe SCHREIBER (dir.), Le financement public des religions et de la laïcité en Belgique, Bruxelles, Académia-Bruylant, 2010, 204 pp.
 • SAGESSER, C., « La reconnaissance et le financement de la laïcité », in Caroline Sägesser et Jean-Philippe Schreiber (dir.), Le financement public des religions et de la laïcité en Belgique, Bruxelles, Académia-Bruylant, 2010, pp. 159-183
 • SEPULCHRE, V., « La fiscalité des cultes et de la laïcité », in Caroline Sägesser et Jean-Philippe Schreiber (dir.), Le financement public des religions et de la laïcité en Belgique, Bruxelles, Académia-Bruylant, 2010, pp. 87-105
 • SNOECK, M., « Examen critique du rapport de la Commission des Sages », in Caroline Sägesser et Jean-Philippe Schreiber (dir.), Le financement public des religions et de la laïcité en Belgique, Bruxelles, Académia-Bruylant, 2010, pp. 183-200
 • TORREKENS, C. « L’organisation et le financement du culte musulman », in Caroline Sägesser et Jean-Philippe Schreiber (dir.), Le financement public des religions et de la laïcité en Belgique, Bruxelles, Académia-Bruylant, 2010, pp. 139-159
 • TORREKENS, C., L’islam à Bruxelles, Bruxelles, Ed. ULB, 2009, 200 pp.
 • VERSTEGEN, R., « Het Schoolpact: een schakel in een lange ketting » Recht, Religie, samenleving,  2009, p. 177
 • VERSTEGEN, R., « Van schoolpact, over schoolpactwet, naar schoolpactbeginselen en terug », TORB 2009-2010 p. 6
 • VIAENE, V, « La liberté comme en Belgique – The semantic stakes of «separation» between church and state in Belgium », Recht, Religie, samenleving, 2009 ,  p. 129
 • VUYE, H.,  » Scheiding Kerk en Staat in een multi-levensbeschouwelijke maatschappij. Historische en prospectieve studie van artikel 21 van de grondwet », C.P.D.K., 2009/3, p. 435-473


Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus