Dans la littérature belge récente 2011/1

 IMG_5572

 • ALIDADI, K., « Opening Doors to Muslim Minorities In the Workplace? From India’s Employment Quota to EU and Belgian Anti-Discrimination Legislation », 23 Pace International Law Review 146-214 (2011).
 • AMEZ, F., « De bevoegdheidsverdeling inzake erediensten », in  MARTENS, K., JUDO, F. (ed.) Handboek Erediensten. Bestuur en organisatie, Bruxelles, Larcier, 2011, 55-80.
 • ARCQ, E. SAGESSER, C., Le fonctionnement de l’Eglise catholique dans un contexte de crise, Courrier hebdomadaire du CRISP, 2011/27-28 – n° 2112-2113.
 • BOEVE, L., « Levensbeschouwing, religie en onderwijs: enkele beschouwingen bij de reflectietekst » T.O.R.B. 2010-11, 1-2, 51-58.
 • BREMS, E., OUALD CHAIB, S., « Gender in de multiculturele samenleving. Het genderdiscours in de debatten rond een hoofddoekverbod op Vlaamse scholen en een niqaabverbod op de Belgische straten » in BREMS, E., STEVENS, L., Recht en Gender in België, Die Keure, Bruges, 2011, 181-198.
 • BRIBOSIA, E., REA, A., RINGELHEIM, J., RORIVE, I., « Reasonable accomodation of religious diversity in Europe and in Belgium: Law and practice » in BONJOUR, S., REA, A., JACOBS, D. (eds), The Others in Europe,  Editions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2011, pp. 91-116.
 • CHRISTIANS, L.-L., DE POOTER, P., TILKIN, G., « Islam et parcelles confessionnelles dans les cimetières en Belgique », Revue de droit communal, 2011/2, 2-12.
 • DE GROOF, J., VAN DE DONK, W., LAUWERS, G., DE GOEDE, P., VERHAPPEN, T., « Reflecties op de omgang met religieus en levensbeschouwelijk verschil in het onderwijs in Vlaanderen en Nederland », T.O.R.B. 2010-11, 1-2, 3-35.
 • DE HERT, P., SOMERS, S., « Constitutioneel erfgoed in vraag gesteld in naam van mensenrechten. Welk kader voor religie en religieuze spanningen? » T.O.R.B. 2010-11, 1-2, 42-50.
 • DE METS, J., « Scheiding kerk en staat »,  Juristenkrant 2011, liv. 221, 11.
 • DE POOTER, P., « De Kerk-Staatverhouding in België », in  MARTENS, K., JUDO, F. (ed.) Handboek Erediensten. Bestuur en organisatie, Bruxelles, Larcier, 2011, 1-53.
 • DENOTTE, T., « De regeling van de erkende erediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » in  MARTENS, K., JUDO, F. (ed.) Handboek Erediensten. Bestuur en organisatie, Bruxelles, Larcier, 2011, 267-351.
 • DICKSCHEN, B., « De verplichte segregatie van joodse leerlingen in België (1941-1943) », T.O.R.B. 2010-11, 1-2, 108-114.
 • FAUTRE, W., « Religious Intolerance in Belgium: The Roles Of Certain State And Non-State Actors », Religion – Staat – Gesellschaft Zeitschrift für Glaubensformen und Weltanschauungen, 12/1, 137 -160.
 • GRANDJEAN, G., « La répression du négationnisme en Belgique : de la réussite législative au blocage politique »  Revue droit et société, 2011, n°77, 137-160.
 • HENRICOT, C., « L’application du Code marocain de la famille, à la croisée des jurisprudences belge et marocaine en matière de dissolution du mariage », Journal des tribunaux, 2011, 641-651.
 • JONLET, St., Pratiques islamiques et monde du travail – Regards de musulmans en région liégeoise, Université de Liège, Mémoire, 2010.
 • JUDO, F., « Recente rechtspraak over het eigendomsrecht van pastorieën. Van dogmatisme naar casuïstiek », Recht Religie Samenleving, 2010/2, 35-54.
 • KENNES, L., WEYEMBERGH, A., « Les délits relatifs au libre exercice des cultes » in ID., Droit pénal spécial. Tome 1, Anthemis, 2011, sp. pp. 135-152.
 • KRENC, F., « Quelques considérations sur la religion dans la vie professionnelle » in Joassart, P., Verdussen, M. (ed), La vie privée au travail, Anthemis, 2011, 115-150.
 • LIAGRE G., Belgisch protestantisme in perspectief. Doorkijkjes in 450 jaar ideeëngeschiedenis, Antwerpen/Utrecht, Houtekiet, 2011, 414 p.
 • MARTENS, K., « Over seksueel misbruik door clerici, strafrecht en kerkelijk recht », Recht Religie Samenleving, 2010/2, 55-70.
 • MARTENS, K., « Bis in idem. Seksueel misbruik door een priester twee keer bestraft. Noot », T.J.K., 2010, pp. 310-312.
 • MARTENS, K., JUDO, F., LAMBRECHT, D., « De katholieke eredienst » in  MARTENS, K., JUDO, F. (ed.) Handboek Erediensten. Bestuur en organisatie, Bruxelles, Larcier, 2011, 81-265.
 • NINANE, G., « Le service public de l’enseignement est-il laïc? – La Cour constitutionnelle et le Conseil d’Etat valident l’interdiction des signes philosophiques et religieux », J.L.M.B. 2011, 1048-1061.
 • NINANE, G., « Le voile intégral et le pouvoir de police des autorités locales », J.L.M.B. 2011, 1072-1074.
 • NOLET DE BRAUWERE, N., « De l’intérêt moral à agir devant la Cour constitutionnelle. Note sous l’arrêt n° 90/2010 du 29 juillet 2010″, Recht Religie Samenleving, 2010/2, 71.
 • OVERBEEKE, A., « De erkende geloofsgemeenschappen van minderheidserediensten in het Vlaamse Gewest », in  MARTENS, K., JUDO, F. (ed.) Handboek Erediensten. Bestuur en organisatie, Bruxelles, Larcier, 2011, 353-422.
 • OVERBEEKE, A., Erkenning van plaatselijke geloofsgemeenschappen. Een vernieuwend hoofdstuk in de Vlaamse eredienstenwetgeving, CABG, Larcier, 2011, 150 pp.
 • OVERBEEKE, A., « Kerk en Staat in België: scheidingsregime én state support », in Hansko Broeksteeg (ed.), Overheid, recht en religie, Kluwer, 2011, 374 pp.
 • PLATTI, E., « Onderwijs en religie – Welke islam en welk onderwijs? » T.O.R.B. 2010-11, 1-2, 67-71.
 • PORTIER, Ph. « Les politiques religieuses dans les pays européens de tradition catholique (XXe-XXIe siècles) – Première partie », Revue théologique de Louvain, 2011, 42/2, 169-190.
 • SAGESSER, C., Le prix de nos valeurs. Financer les cultes et la laïcité en Belgique, Bruxelles, Espace de Libertés, CAL, 2010, 96 pp.
 • SCHUIJT, L. « Levensbeschouwing in de praktijk van onderwijsorganisaties: een brede benadering », TORB, 2010-2011, 434.
 • THIELS, Y., « La critique des mouvements religieux minoritaires. Des reproches de Celse quant au christianisme primitif aux accusations des associations anti-sectes à l’égard des minorités de conviction », R.I.E.J. 2010, n°65, 179-206.
 • VAN DOOREN, B., Erediensten op gemeentelijk niveau. Interactie en samenwerking kerkfabriek – centraal kerkbestuur – gemeente, Vanden Broele, Bruges, 2010, 114 p.
 • VANDEN DAELEN, V., « Over dagscholen, bijscholen, cheiders en jesjivot – Een historiek van Joods onderwijs in België » T.O.R.B. 2010-11, 1-2, 99-107.
 • VANDERMEERSCH, B., Comme il importe au bien de l’Eglise et de l’Etat. L’opposition de l’épiscopat « belgique » aux réformes ecclésiastiques de Joseph II (1780-1790), Bibliothèque de la revue d’histoire ecclésiastique,  Louvain, Peeters, 2010, 498 pp.
 • VERSTRAETEN, J., « Van competenties naar authenticiteit. De rol van de christelijke levensbeschouwing in vorming en onderwijs », T.O.R.B. 2010-11, 1-2, 134-137.
 • VRIELINK, J., « Homokoppels en religieuze hoteleigenaars », Juristenkrant 2011, n° 224, 5.
 • WATTIER, S., « Le financement des cultes au XXIe siècle : faut-il réviser l’article 181 de la Constitution ? », Revue belge de droit constitutionnel, 2011, pp. 23- 51
 • WAEYAERT, S., Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn. Budget, meerjarenplan en planningswijzigingen, Vanden Broele, Bruges, 2011, 118 p.


Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus